กู้เงิน
เพื่อ ขยายกิจการ

   กู้เงิน ทำกิจการขนาดใหญ่ กู้เงินขยายธุรกิจโรงงาน กู้เงินทำธุรกิจ sme พร้อมบริการจัดหาแหล่งเงินทุน   

www.loans.zateer.com   

 จำนวนผู้เยี่ยมชม คน

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 1 คน

 

      

 
กู้เงิน

รับจัดหาวงเงิน

และ
บริการด้านสินเชื่อ
 


สายด่วน

081-2521672

คุณ
น้อง

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์

คุณ น้อง

 
 
sponsor
 
จำหน่าย หัวน้ำหอม
 
ธุรกิจส่วนตัว
 
อาชีพเสริม
 
รายได้เสริม
 
รับแต่งหน้า ทำผม
 
รับโปรโมทเว็บไซต์
 
เพื่อนบ้าน

 
 
 
สินเชื่อบ้าน

 

 

 

รายละเอียด สินเชื่อ กู้เงิน เพื่อทำธุรกิจ
     หากต้องการ กู้เงินลงทุน รับประกัน ไม่ต้องรอนาน รับรองผลแน่นอน กู้เงินเพื่อทำธุรกิจ กู้เงินเพื่อขยายกิจการ sme กู้เงินขยายธุรกิจโรงงาน กู้เงินขยายธุรกิจ ดัวยทีมงานที่มี ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี เราพร้อมบริการ จัดหาแหล่งเงินทุน บริการ ทั่วประเทศไทย...        


 กู้เงินทำกิจการ


กู้เงินขยายธุรกิจ sme

รูปสวยๆมาจากเว็บไซต์  http://market.onlineoops.com

กู้เงินขยายธุรกิจโรงงาน


 กู้เงินทำธุรกิจ ขนาดใหญ่

กู้เงิน กู้เงินธุรกิจ กู้เงินทำธุรกิจ กู้เงินขยายธุรกิจโรงงาน
  รับทำสินเชื่อ หากท่านมีความประสงค์ ต้องการที่จะ กู้เงินเพื่อการลงทุน sme กู้เงินขยายธุรกิจ กู้เงินเพื่อทำธุรกิจขนาดใหญ่ กู้เงินเพื่อขยายกิจการ กู้เงินขยายธุรกิจโรงงาน รับประกัน รับรองผลแน่นอน ไม่ต้องรอนาน เราพร้อมบริการ จัดหาแหล่งเงินทุน ดัวยทีมงานที่มี ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ปรึกษาฟรี บริการ ทั่วประเทศไทย......

รายละเอียด การจัดเตรียมเอกสารมีดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการยื่นกู้บุคคลธรรมดา(เจ้าของกิจการ)

1  สำเนาบัตรประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ)
2  สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อผู้กู้)
3  ทะเบียนสมรส (กรณีผู้กู้จดทะเบียนสมรส)
4  ทะเบียนพาณิชย์ ที่จดมาไม่ต่ำกว่า 2ปี
5  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
6  สำเนาหลักประกัน
7  แผนที่หลักประกัน
8  เอกสารประกอบ รายรับ-รายจ่าย ของกิจการ
9  สัญญาการว่าจ้างงาน (ถ้ามี)
10  เอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ ของกิจการ
11  สัญญาเช่า (ในกรณีที่เช่าสถานประกอบการ)

*เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการกู้นอกจากนี้ นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

เอกสารประกอบการยื่นกู้ (ผู้ที่มีเงินเดือนประจำ)

1  สำเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
2  สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อผู้กู้)
3  ทะเบียนสมรส (กรณีผู้กู้จดทะเบียนสมรส)
4  หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
5  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
6  สำเนาหลักประกัน
7  แผนที่หลักประกัน
8  เอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษี

*ในกรณีที่มีผู้กู้ร่วมผู้กู้ร่วมจะต้องมีความสัมพันธ์กันในทางสายเลือด เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง บุตร

เอกสารประกอบการยื่นกู้ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

1  หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
2  ทะเบียนผู้ถือหุ้น  ทะเบียนพาณิชย์
3  งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
4  บัญชีเงินฝากหมุนเวียนในนาม นิติบุคคล (บัญชีกระแสรายวัน)
5  เอกสารประกอบอื่นๆ  บัญชีรายรับ-รายจ่าย
6  สำเนาหลักประกัน
7  แผนที่หลักประกัน

*เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการกู้นอกจากนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

กู้เงิน กู้เงินทำธุรกิจ รับทำสินเชื่อ หากท่านต้องการ กู้เงินลงทุน กู้เงินขยายธุรกิจ กู้เงินเพื่อทำธุรกิจ กู้เงินเพื่อขยายกิจการ sme กู้เงินขยายธุรกิจโรงงาน รับประกัน ไม่ต้องรอนาน รับรองผลแน่นอน เราพร้อมบริการ จัดหาแหล่งเงินทุน ดัวยทีมงานที่มี ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ปรึกษาฟรี บริการ ทั่วประเทศไทย....

หากถ้าท่านยื่นกู้ ไม่อนุมัติ สักที รอแล้วรอเล่า เสียเวลาโดยใช่เหตุ

สายด่วนเลยครับ

     081-2521672  คุณ น้อง
รับรอง
อนุมัติ แน่นอน

กู้เงิน กู้เงินทำธุรกิจ กู้เงินขยายธุรกิจโรงงาน กู้เงินขยายธุรกิจ sme      ข้อมูลที่ควรรู้


 

Copyright © 2006 - 2007  All Rights Reserved and Powered By .staporn chayasit